pl
cz
sk
Kontakt

ИмѬ и фамилиѬ   *
Фирма  
Контактныб телефон   *
Adres korespondencyjny
E-mail
Тема сообщениѬ *
Откуда Вы узнали о нашеб фирме?
Содержание сообщениѬ *
* - полѬ, обѬзателѦные длѬ заполнениѬ

Robelit Sp z o.o.
 
Siedziba firmy:
ul. Legionów 79
42-200 Czestochowa
e-mail: info@robelit.pl
NIP 573-001-62-81

Spóka wpisana do rejestru Sdu Rejonowego w Czstochowie, XVII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000096884. Wysoko kapitau zakadowego 102 000,00 z.

 

Numery telefoniczne:

Fax. +48 (34) 377 42 99
Dzia Sprzeday +48 (34) 377 42 98
Dzia Marketingu +48 (34) 377 42 98
Dzia Ksigowoci +48 (34) 377 42 12